Pravidla

1. Všeobecná pravidla 

1.1 Hraním na serveru akceptuješ níže uvedená pravidla. Neznalost pravidel, podmínek a ustanovení neomlouvá. 

1.2 Na serveru a službách provozovaných k serveru (Discord, Fórum, TS apod.) je přísně zakázáno umísťování reklamy na cokoliv, co nijak nesouvisí se serverem. Do této kategorie spadá i například sdílení profilů na sociálních sítích se záminkou pořádání náboru nebo jiné akce na jiném serveru.

1.3 Pokud nějaký hráč porušil herní pravidla nebo se jinak provinil, může být zveřejněna jeho herní historie (chat, stavby apod.). 

1.4 Pravidla se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. 

1.5 Je přísně zakázáno používat herní nick nebo skin podobný, jako mají členové Admin Teamu, YouTubeři nebo jakékoli známé osobnosti. Výjimku při využití stejného skinu tvoří souhlas s jeho vlastníkem nebo tvůrcem.

1.6 Na službách provozovaných k hernímu serveru je povoleno používat pouze stejné nebo podobné nicky, jako ve hře. Je také zakázáno vydávat se za někoho jiného. 

1.7 Je zakázáno neslušné nebo neestetické vyjadřování a to jakýmkoli způsobem včetně herního nicku či staveb. Vulgarita je považována za vulgaritu i při jejím zacenzurování. V soukromých zprávách nemusí být trestná v případě, že není mířená na určitou osobu nebo skupinu. U nerozhodných staveb rozhoduje vedení serveru.

1.8 Všechna data jsou majetkem serveru. V případě jejich ztráty nebo poškození hráči ztrácejí právo na náhradu škody. Náhrada se týká pouze prostředků nakoupených za reálné peníze. 

1.9 Žádný člen Admin Teamu ani hráč nemá právo po někom chtít přihlašovací údaje k serveru. Vydání jakýchkoli údajů každý provádí na vlastní riziko ztráty herního účtu nebo herních prostředků. V případě, kdy máme podezření na „ukradený“ účet, dovolujeme si účet zablokovat do doby, kdy se prokáže původní vlastník účtu.

1.10 Každý je povinen používat dostatečně silné heslo. V případě ztráty jste za to zodpovědní pouze Vy. 

1.11 O typu a délce trestů rozhoduje Admin Team. Reklamace je možné provádět na oficiálním fóru. 

1.12 Jako důkazní materiály  se používají nezfalšované screenshoty (snímky obrazovky) nebo videa. Svědka nelze brát jako důkazní materiál. 

1.13 Pokud někdo nalezne nějakou chybu nebo bug, je povinen ho neprodleně nahlásit. V případě zneužívání chyby nebo bugu může být udělen trvalý ban na herní účet. 

1.14 Je zakázáno spamovat reporty nebo je využívat k čemukoli jinému, než nahlašování hráčů. 

1.15 Urážky typu „Loser“, „Noob“, „Kid“, „Ezz“, „Nebreč“ apod. nejsou povolené při jejich nadměrném využívání (častěji než 3× za sebou v krátkém časovém rozmezí).

1.16  Je zakázáno obviňovat hráče z využívání cheatů nebo nepovolených módů, pokud k tomu hráč nemá nějaký důkaz. Pro nahlašování hráčů neslouží chat, ale report systém pomocí příkazu /report.

1.17 Je přísně zakázáno používání jakýchkoli úprav klienta, hacků, cheatů, módů nebo resource packů, které nějak ovlivňují požitek ze hry nebo dělají práci za hráče. Do této sekce patří také různé autoclickery, doubleclickery, makra či změna ovládání hry. Povolené modifikace jsou: Shaders mod, Optifine, Litemod, Rei’s minimap, ArmorStatus, Damage Indicator, ToggleSprint, 5zig, Smooth font, TMI, Macro beybind mod a běžné resource packy (kromě X-Ray RP apod.).

1.18 Admin tým má právo vyzvat hráče k ukončení jakékoli činnosti, jenž porušuje pravidla serveru. Hráč je povinen výzvu uposlechnout.

1.19 Hráč může být na serveru afk pouze za předpokladu, že se nějakým způsobem nesnaží obejít ochranu serveru proti takovým dlouhodobým činěním (různé antiafk kolotoče, skákání na místě apod.). 

1.20 Je zakázáno porušování vzájemné dohody o obchodu mezi hráči, jako je prodej itemů či budov, příslib o výhře, výměna herních měn atd.

1.21 Je povoleno psát pouze těmito jazyky: čeština, slovenština a angličtina. Psaní jakýmkoli jiným jazykem bude automaticky bráno jako spam. Emotikony jsou povolené.

1.22 Je zakázáno hrát za 2 účty současně pro získání výhod v minihře nebo neoprávněné vydělávání herní měny naříklad zabíjením.

1.23 Je zakázáno úmyslně nabádat ostatní hráče k tomu, aby využili příkaz, který jim může uškodit bez předchozího upozornění (vymazání inventáře, smazání residence aj.).

1.24 Je zakázáno jakkoli porušovat zákony nebo Ústavu České nebo Slovenské republiky. V případě takového konání budeme kontaktovat příslušné správní orgány.

1.25 Je zakázáno úmyslně okrádat hráče o herní měnu, předměty a jiné.

1.26 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem pomáhat hráči při porušování pravidel, když se tak stane, hráč bude potrestán také.

1.27 Je přísně zakázáno spamovat

1.28 Hráč je zodpovědný za svůj účet a to v jakémkoliv případě. Pokud mu někdo změní heslo nebo ho zapomene, není chyba na naší straně.

1.29 Hráč podléhá nařízením A-tým

1.30 Je zakázáno zveřejňovat neetické a jinak urážlivé fotografie nebo text

2.PRAVIDLA PRO ADMIN TEAM

2.1 Nesmíš zneužívat svých pravomocí

2.2 Nikdo krom Admina nesmí dát ban bez udání důvodu

2.3 A-tým se nesmí povyšovat nad hráče.

2.4 A-tým nemá povinnosti navrátit hráčům věcí o které přišli díky bugům, hackerům/cheaterům.-tým se nesmí povyšovat nad hráče.

2.5 A-tým se nesmí povyšovat nad hráče

2.6 Musí respektovat vyšší HODNOST

MOŽNÉ TRESTY