Hodnosti

Postavení hodností vůči sobě


ADMIN TEAM A VEDENÍ

  • Majitel
  • Admin– Zastupuje moderátory a helpery
  • Helper– Hlavní moderátor
  • Moderátor– Má za úkol pomáhat a popřípadě se dokázat spojit s členy AT
  • Builder

VIP

  • Master
  • Champion
  • Legend